ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КЛИЕНТСКАТА НИ КАРТА И ПОЛЗВАЙТЕ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИТЕ НИ УСЛУГИ

ВИЖТЕ ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА И КАКВО ВКЛЮЧВА:

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМА ``ЛУМИНУС``?
  • От тази година Фото Кафе стартира нова програма за своите клиенти. Даваме възможност на всеки ползващ редовно услугите ни да заяви своята клиентска карта „Луминус“ за тази програма, със специални условия.
  • Притежателите на клиентска карта „Фото Кафе Луминус“ могат да се ползват от специални отстъпки и/или преференции за всичките ни услуги. Картите са персонални и могат да се ползват само от притежателя им, без право на преотстъпване.
КАКВИ ПРЕФЕРЕНЦИИ СА ВКЛЮЧЕНИ В КАРТАТА?
  • Притежателите на клиентска карта “ Фото Кафе Луминус“ ползват 20% отстъпка от цените на услуги: Почистване на матрица, Тест за точност на фокуса и Калибриране на монитор (важи за всички пакети);
  • Притежателите на клиентска карта “ Фото Кафе Луминус“ ползват 5% отстъпка от цената на Услуга по която има обявена текуща промоция;
  • Клубните карти са с поредна номерация и дават право на посочените преференции само на нейния притежател, без право на преотстъпване на трети лица.
КАК ДА ПОРЪЧАМЕ КЛИЕНТСКА КАРТА?

Всеки клиент на Фото Кафе, желаещ да се включи в програма „Луминус“ и да ползва отстъпките по картата, може да заяви клиентската си карта на място при посещение в нашия офис, или по мейл. За издаване на карта се заплаща еднократна такса от 7.00лв за пластиката.

Фото Кафе си запазва правото да прави промени по преференциите включени в програма „Луминус“, като те винаги ще бъдат обявявани на страницата ни, а притежателите на клубна карта ще бъдат уведомявани чрез мейл.

За въпроси може да се свържете с нас, чрез формата по-долу.

КАК ДА ПОРЪЧАМЕ КЛИЕНТСКА КАРТА?

Всеки клиент на Фото Кафе, желаещ да се включи в програма „Луминус“ и да ползва отстъпките по картата, може да заяви клиентската си карта на място при посещение в нашия офис, или по мейл. За издаване на карта се заплаща еднократна такса от 7.00лв за пластиката.

Фото Кафе си запазва правото да прави промени по преференциите включени в програма „Луминус“, като те винаги ще бъдат обявявани на страницата ни, а притежателите на клубна карта ще бъдат уведомявани чрез мейл.

За въпроси може да се свържете с нас, чрез формата по-долу.

КАКВИ ПРЕФЕРЕНЦИИ СА ВКЛЮЧЕНИ В КАРТАТА?
  • Притежателите на клиентска карта “ Фото Кафе Луминус“ ползват 20% отстъпка от цените на услуги: Почистване на матрица, Тест за точност на фокуса и Калибриране на монитор (важи за всички пакети);
  • Притежателите на клиентска карта “ Фото Кафе Луминус“ ползват 5% отстъпка от цената на Услуга по която има обявена текуща промоция;
  • Клубните карти са с поредна номерация и дават право на посочените преференции само на нейния притежател, без право на преотстъпване на трети лица.
КАКВИ УСЛУГИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМА ``ЛУМИНУС``?

Притежателите на клиенстка карта „Фото Кафе Луминус“ ползват преференции за следните услуги:

ПОЧИСТВАНЕ НА МАТРИЦА

Важи за пакети STANDART / EXTRA

ТЕСТ ЗА ТОЧНОСТ НА ФОКУСА

Важи за пакети FIX /  ZOOM

КАЛИБРИРАНЕ НА МОНИТОР

Важи за пакети STANDART / EXTRA